กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ผู้บริหารด้านการวิจัย ร่วมประชุมหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา, รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ได้เข้าพบหน่วยงานบริหารนโยบายวิจัย และบริหารจัดการทุนวิจัยในระดับประเทศ (สอวช. บพข. บพท. และบพค.) เพื่อประชุมหารือพร้อมขอข้อเสนอแนะ ทิศทางการจัดทำงานวิจัยของประเทศ พร้อมนำเสนองานวิจัยที่พร้อมต่อการพัฒนาวิจัยและต่อยอด และเตรียมความพร้อมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอความก้าวหน้าและการต่อยอดงานวิจัย wellness ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อหารือการต่อยอดงานวิจัยดังกล่าวให้เกิดความก้าวหน้าและยั่งยืนกับหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัย


นอกจากนี้ยังได้พบกับเครือข่ายที่สำคัญในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมงานวิจัยทางด้านสมุนไพร, Medical device และfunctional food ร่วมกับ K-Medi hub ประเทศเกาหลี จากการหารือจะได้มีการลงนามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในช่วงเดือนมิถุนายน พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy