กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัย ม.อ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เน้นสร้างเครือข่ายวิจัย ม.อ. มจธ. รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 30 เมษายน จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กว่า 20 ชีวิต เพื่อไปเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อสร้างกลุ่มนักวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัยในงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Multidisciplinary Research & Innovation Joined Projects between King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Prince of Songkla University (KMUTTxPSU)) ปีที่ 2 โดยถือเป็นการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 4 แล้ว

โดยในวันแรก คณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร เป็นประธาน และนำทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถึง 3 ห้องปฏิบัติการได้แก่

  • ห้องปฏิบัติการ Additive Manufacturing Lab ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (PENTEC) ของ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
  • ห้องปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ของ ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

ซึ่งหลังจากเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแล้ว ได้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและนำเสนอความเชี่ยวชาญของนักวิจัยแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการจับคู่ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่ทำงานในศาสตร์เดียวกัน หรือเป็นการทำงานข้ามศาสตร์ที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างในทีม เพื่อสร้างให้เกิดเป็นกลุ่มวิจัยแบบครบวงจรมากขึ้น

หลังจากนั้นในวันที่สอง ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการเสวนาจากประธานโครงการของสองมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ ประธานฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตราวุธ ตุลาผล ประธานฝั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นพี่ ที่เคยเข้าร่วมมาก่อน อย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มาบอกเล่าถึงความประทับใจและสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ต่อจากนั้นเป็นเวทีของ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยแถวหน้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของตำแหน่งนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยประจำปี 2566 หนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) และได้รับความยอมรับจากหน่วยงานระดับประเทศมากมายในฐานะนักบริหารที่สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ซึ่งได้ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และช่วยหาทิศทางการทำงานให้กับเหล่านักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนั้นในกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ท่านจากสองมหาวิทยาลัย ให้ร่วมกันคิดโจทย์วิจัยและสร้างเป็น Proposal เพื่อเสนอขอรับทุน โดยในวันที่สามของกิจกรรม แต่ละกลุ่มก็ได้นำเสนอร่าง Proposal ให้ผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมกิจกรรมช่วยกันหาจุดอ่อน หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ Proposal เหล่านั้น มีคุณภาพและศักยภาพมากพอที่จะนำไปส่งขอทุนจากแหล่งทุนระดับประเทศต่อไปได้ ซึ่งหลังจากกิจกรรมครั้งนี้ นักวิจัยสามารถส่ง Proposal ของทีมมาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนไปทำการวิจัยต่อยอดโครงการ และกิจกรรมนี้ยังมีการรวมกลุ่มของนักวิจัยอีกครั้งในระยะที่ 2 ซึ่งจะเกิดขึ้นกลางปี 2567 นี้อีกด้วย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy