กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ให้ความรู้ เสริมความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา สายมนุษย์และสังคม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยาย “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลงานสร้างสรรค์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ผ่านระบบ Zoom โดยมีคุณธิปไตย ศรีนวลขาว นักทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะกับผลงานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ถือว่ามีความซับซ้อน และมีมิติที่หลากหลาย และเปราะบางกว่าผลงานทางด้านสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม

โดยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้สร้างนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล ซึ่งจะคุ้มครองผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาจึงอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม ได้แก่ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) โดยที่แต่ละกลุ่มยังสามารถจัดแบ่งประเภทย่อยได้อีกหลายประเภทด้วย

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy