กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงในงาน KOAMEX 2024

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีความร่วมมือกับทาง K -MEDI hub เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการศึกษา และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน สนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา โครงการฝึกอบรม  การประชุม การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ การบรรยาย และการสัมมนา พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายในการพัฒนาทางด้านการแพทย์ สามารถก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ทาง K -MEDI hub เมืองแทกู ประเทศเกาหลีได้เชิญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ และจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ และการแพทย์ขั้นสูงระดับนานาชาติของเกาหลี Korea International Advanced Medical Equipment & Medicine Expo 2024 : KOAMEX 2024  ระหว่างวันที่ 21 – 23  มิถุนายน 2567  ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลี

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยกับผู้เข้าร่วมชมงานซึ่งเป็นบริษัทอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนบริษัทยาและเครื่องสำอางทำให้มีโอกาสต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย ทางการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนคณะ/หน่วยงาน ที่สนใจเสนอผลงานวิจัยเข้าพิจารณา ทั้งนี้ได้แนบประกาศและแบบฟอร์มการสมัครมาพร้อมนี้ โดยสามารถเสนอผลงานวิจัยมายังสำนักวิจัยและพัฒนาได้ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 (ก่อนเวลา 16.30 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเจนจิรา สมชาติ
โทร 0-7428-6945  E-mail: janjira.s@psu.ac.th

***
ผลงานวิจัยที่เสนอชื่อพิจารณาต้องเป็นผลงานวิจัยที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะมาก่อน และจัดทำหนังสือนำส่งมาจากคณะเท่านั้น

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy