กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญ อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร กรอกข้อมูลรางวัล/ผลงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับรางวัลในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567”

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดงานคุณค่าสงขลานครินทร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันที่ 13 มีนาคมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การจัดงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 โดยเฉพาะในส่วนของการเชิดชูเกียรตินักวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้คณะ/ศูนย์/สำนัก/วิทยาลัย/สถาบันแจ้งนักวิจัยในสังกัดกรอกข้อมูลรางวัล/ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เสนอผลงานที่ได้รับรางวัลเพื่อรับรางวัล ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 ดังนี้ 

  1. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปี 2567
  2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปี 2567
  3. นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่หรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel finding) ประจำปี 2567
  4. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดการรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2567
  5. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2567

 

ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลรางวัล/ผลงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับรางวัลคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 ขอท่านได้ดำเนินการดังนี้

  1. ผู้ขอรับรางวัลต้องเป็นนักวิจัย/บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น
  2. การกรอกข้อมูลรางวัล/ผลงานวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านทางฟอร์ม QR Code ด้านล่าง
  3. ในกรณีที่ท่านมีรางวัล/ผลงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับรางวัลคุณค่าสงขลานครินทร์ มากกว่า 1 รางวัล ท่านต้องดำเนินการกดส่งคำตอบอีกครั้งในแบบฟอร์ม เพื่อกรอกข้อมูลส่งรางวัล/ผลงานวิจัยชิ้นต่อไป
  4. ท่านสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อเสนอขอรับรางวัล ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2567 (ปิดรับข้อมูล ในเวลา 16.30 น.)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเจนจิรา สมชาติ โทร. 6945 หรือ E-mail: janjira.s@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy