กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยที่พาผลงานไปคว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2022)

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่พาผลงานวิจัยเรื่อง “ลูกอมเม็ดนิ่ม [6]-จินเจอรอล สำหรับแก้เมารถเมาเรือ” ไปคว้ารางวัล ในงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2022) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับถึง 2 รางวัล คือรางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ประเทศเกาหลี
 
สำหรับงาน iENA นี้ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป จัดขึ้นเป็นปีที่ 74 มีนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 500 ผลงาน จากกว่า 20 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 10,000 คน ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำผลงานของนักวิจัยไทยกว่า 80 ผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ซึ่งทุกผลงานต่างที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองในเกณฑ์ที่ให้ความสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานของผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานวิจัย ความพร้อมในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานที่มีกระบวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง ผลงานที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับประเทศ อาทิ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ มาก่อน และถือเป็นการสร้างความภูมิใจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยในเวทีโลกอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy