กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ จัดอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม PSU-BCG Hackathon ครั้งที่ 1 เตรียมพร้อมสู่การเป็นนักนำเสนอมืออาชีพ

เปิดตัวไปแล้วกับกิจกรรมครั้งที่ “ Orientation” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นอกจากเป็นการเปิดตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกทีมแล้ว ในวันดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กล่าวต้อนรับและเล่าถึงความเป็นมาของกิจกรรมให้ทุกท่านได้รับทราบ โดยมี ดร.เจิมพิภัช เจริญปัญญาศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงรูปแบบของกิจกรรมตลอดโครงการ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “ โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาประเทศ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง BCG กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ และ AJ ICE จากแพลตฟอร์ม Tiktok ได้บรรยายหัวข้อ “ การนำเสนองานผ่าน platform Tiktok” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้การนำเสนองานตามรูปแบบที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด
 
ซึ่งหลังจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกทีมจะได้นำเสนองานผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok ตามที่กำหนด และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตัดสินผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการกด like & share ให้กับผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการ scan QR Code ในโปสเตอร์ที่แนบ เพื่อเข้าชมการนำเสนองานของแต่ละทีม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy