กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้ 4 แผนงาน ได้แก่

  1. แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
  2. แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ
  3. แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
  4. แผนงานสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง


ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ
NRIIS  
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่
30 เมษายน 2567 (ปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เวลา 23.59 น.)

พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ ศลช. กำหนด ทั้งนี้จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6968 E-mail : pinya.y@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy