กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในโอกาสที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนามาสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งเป็นการรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง  โทร.0-7428-6968 หรือ  E-mail : pinya.y@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy